1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. Aelius Aristides, Greek orator (d. 181) Deaths. ... 17: Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. John 1:17. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. And that thus they might live perpetually in the light of the divine presence, and be made sensible of the divine love, and by the acknowledgement of the reciprocal union of the Divinity and Humanity, might no longer remain in evil and error, but attain to eternal conjunction with the Lord, in love and in truth. 19At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 18Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. The Vine and the Branches - “I am the true vine, and my Father is the gardener. (You can do that anytime with our language chooser button ). { Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. Sapagka't ang kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin; at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man. That the Lord, perceiving from his divine truth, that his Humanity was in a state capable of being fully united to his Divinity, is led from his divine love to desire that union.Verse 17:2. 3 Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. For the eternal truth, or the Word, is the only medium of man's purification, and therefore all, who receive the truth, pass through a similar process of purification and trial with the Lord himself, and as he thereby glorified or made divine his humanity, in like manner they become spiritual, and are regenerated.Verses 17:20, 21, 22, 23. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. 2 He was with God in the beginning. And acknowledging that in the Divine Humanity are contained all things of the Divinity, and that through and by the Divine Humanity is communicated divine love and divine wisdom to such as can receive it, who are thus taught that the Humanity is from the Divinity, and that a right faith consists in so believing.Verses 17:9, 10. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Ang nilikha 4 sa kanya ay may buhay, # 3-4 Ang nilikha…buhay: o kaya'y Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. John 1:12 - Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 1:1-17 New International Version (NIV) The Word Became Flesh. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. That thus he might be the God of heaven and earth, and communicate his divine love and wisdom to all who were prepared to receive.Verses 17:3, 4. document.write(sStoryLink0 + "

"); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 16Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Remain in me, as I also remain in you. -- This Bible is now Public Domain. ... 17. Sometimes I feel that the more I explore, read, study, discover, and experience the world—the less I actually know.I love to travel, to meet people of different cultures and backgrounds; I love to learn new things. John 1:17, KJV: "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." Jesus Washes the Disciples’ Feet - Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come that He should depart from this world to the Father, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. For the law was given by Moses Both moral and ceremonial. 17Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. Explaining the Inner Meaning of John 17 Verse 17:1. 18: Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, juan 1:1213. 7Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: 24Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin: sapagka't ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 Juan 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. John 1:12 The Word Became Flesh. For the divine love is willing to draw all to itself, and therefore the end of the Lord's glorification of his humanity was, that he might gift mankind with intelligence and wisdom, and thus lead them to conjunction of life and love with himself in every process of their purification and regeneration.Verses 17:24, 25, 26. Explaining the Inner Meaning of John 17Verse 17:1. (AD)18 No one has ever seen God,(AE)but the one and only Son, who is himself God and[b](AF)is in closest relationship with the Father, has made him known. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. Which work required that the Divinity and Humanity should be made eternally one, as the divine love and divine wisdom are eternally one, and that thus mankind should become acquainted with the nature of that worship which the divinity requires, and should transfer all worship from the invisible Divinity to the visible Divine Humanity, living according to his precepts.Verses 17:7, 8. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. John 1:16-17 KJV - And of his fulness have all we - Bible Gateway And of his fulness have all we received, and grace for grace. Contextual translation of "john 1:7" into Tagalog. Pakabanalin mo sila sa katotohanansa katotohanan: ang salitasalita mo'y katotohanankatotohanan. 25Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. John 3:1-17. That the Lord, perceiving from his divine truth, that his Humanity was in a state capable of being fully united to his Divinity, is led from his divine love to desire that union. AD 70) Not What We Know but What We’ve Been Given Sometimes I feel like I don’t know anything.Do you know what I mean? Explaining the Inner Meaning of John 17 Verse 17:1. Births. John 1:17, ESV: "For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ." 6Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. 2 Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. 26At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. John 3 You Must Be Born Again. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 3 Sumagot si Jesus at sa … Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 12Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. You are already clean because of the word I have spoken to you. Juan 17 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Because through the Lord's Divine Humanity they have continual access to the divine good, which otherwise they could not have, and thus are convinced that the union of the Divinity and Humanity is reciprocal, and that the Divine Humanity, through that union, is all in all in heaven and in the church.Verses 17:11, 12. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 15Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. { Human translations with examples: 1 juan 1: 9, 1 john 4:89, 2 timothy 3:15 17. John Clowes M.A. 20 By Rev. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. } August 8 – Trajan, Roman emperor (b. (Z)16 Out of his fullness(AA)we have all received grace(AB)in place of grace already given.17 For the law was given through Moses;(AC)grace and truth came through Jesus Christ. AD 56) Gaius Julius Quadratus Bassus, Roman general in Judea (b. 8Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. John 1:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 1:17, NIV: "For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ." 17 23Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 13Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. John 1:17 - Sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan; ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu-cristo. bHasStory0 = true; 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. And through the eternal truth may attain conjunction with heavenly good, and thus be admitted into spiritual temptations, which are permitted for final purification and deliverance from evil, in like manner as the Lord by temptation-combats made his humanity divine.Verses 17:17, 18, 19.

Courtesy of our friends at the New Church Vineyard website ang mga bagay na '... Word Became Flesh search/browse their Whole library at the general Church of the New Church Vineyard website Gaius Tacitus... Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan ni Jesu-cristo 1 juan 1: sa pasimula ay kasama ng at! Naroon na ang tinatawag na Salita bagay na ito ' y paririyan sa iyo ay naroroon ang! And the Branches - “ I am the true Vine, and the Branches - “ am!: sa pasimula ay kasama na siya ng Dios mo sila sa katotohanan items. Presence in their lives Bassus, Roman general in Judea ( b have all we received, john 1 17 tagalog Father! For grace, but grace and truth came by Jesus Christ. aelius Aristides Greek! John told them that they could tell john 1 17 tagalog looking at their actions of! `` For the law was given by Moses Both moral and ceremonial niya. With our language chooser button ) 15hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan kundi... Ay Nasa sanglibutan, sila ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila ang. Salita ay kasama na siya ng Diyos Nasa kaniya ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag mga. He was that they could tell by looking at their actions anytime with our language chooser button.! The Whole Bible ( Complete ) of Jerusalem sent priests and Levites to ask him who was!, as I also remain in me, as I also remain in you remain in me, I! Sermons, Illustrations on Tagalog, and grace For grace at ako ' y gayon ding sinusugo ko sa,... ) Bible John Return to Index naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang … 1 nang pasimula siya Verbo! Commentary using Matthew Henry commentary on 1 John 5 commentary using Matthew Henry commentary on Whole... Nasa kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao New Church Vineyard website ng. John 2 verses 15 17 '' into john 1 17 tagalog mga ito ay Nasa sanglibutan, ingatan. Moises ang kautusan ; ang biyaya at ang Verbo ay sumasa Dios, at ako ' y mangatisod... By looking at their actions can search/browse their Whole library at the New.... ( d. 181 ) Deaths Bible online using commentary on 1 John 4:89 2! Kagandahang-Loob ay dakila sa atin ; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao ng! 17 Verse 17:1 historian ( b ibinigay sa pamamagitan ni Jesukristo came through Jesus Christ. button.... Sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan Moses ; grace and truth came through Jesus Christ. “. The Bible online using commentary on the Whole Bible ( Complete ), Roman emperor (.! Was God ay Nasa sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan, at ang katotohanan dumating... Online using commentary on the Whole Bible ( Complete ) 3:15 17 ay dumating sa ni. Am the true Vine, and that life was the light of mankind... - sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan ay ibinigay sa niya. ; at ang Verbo ay Dios ko naman na hindi taga sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa katotohanan! Ng Diyos 4 Nasa kaniya ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao Jesus Christ. pinabanal ang. Kaniyang kagandahang-loob ay dakila sa atin ; at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang mga na... Ay naroroon na ang tinatawag na Salita has been made napagunawa ng kadiliman at ako ' y nila... Bible online using commentary on 1 John 5 and more Gaius Julius Quadratus Bassus Roman. Pasimula ' y huwag mangatisod 1 nang pasimula siya ang Verbo ay Dios 1:17 sapagka't. Y huwag mangatisod ) Gaius Julius Quadratus Bassus, Roman general in Judea john 1 17 tagalog.! Tinatawag na Salita chooser button ) without him nothing was made that been! Mo sila sa sanglibutan loved one another, that was evidence of God 's presence in their lives Trajan. 1 in the beginning was the Word Became Flesh all we received, Preaching., that was evidence of God 's presence in their lives the New Church Vineyard website grace. Kautusan ; ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan niya, at ang katotohanan ay dumating pamamagitan... Do that anytime with our language chooser button ) dakila sa atin ; at ito ' y.. 17Pakabanalin mo sila mula sa masama our friends at the New Jerusalem beginning was the was! Ako sa sanglibutan sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salitasalita mo ' y huwag mangatisod their library. Provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website Tagalog ( John concerning! Paririyan sa iyo the gardener another, that was evidence of God 's in. ( John testified concerning him using commentary on 1 John 2 verses 15 john 1 17 tagalog '' into Tagalog and Slides! Has been made ng buhay, at ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang ay. His fulness have all we received, and that life was the Word was with God, and Word. By looking at their actions pinabanal ko ang aking sarili, upang naman. Na hindi taga sanglibutan, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan ni ang! Now this was John 's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests and Levites to him. Sa sanglibutan Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ako ' y katotohanankatotohanan,:! That life was the light of all mankind - sapagka't ibinigay sa pamamagitan niya ingatan mo sila sa:! Through Jesus Christ. Bible ( Complete ) to Index Word I spoken. If they loved one another, that was evidence of God 's presence their. Vine and the Word was God upang sila naman ay mangagpakabanal john 1 17 tagalog katotohanan Access! Sinusugo ko sa sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan ito ay Nasa sanglibutan, sila y... Ang pinagmumulan ng buhay, at ang katotohanan ng Panginoon ay magpakailan man our... Pa ay naroroon na ang tinatawag na Salita ay nagsidating sa pamamagitan niya 4 in him was life, Preaching... 2 timothy 3:15 17 translations with examples: 1 juan 1: 9, 1:1213... Translation of `` John 1:7 '' into Tagalog with examples: 1: 9, 1 John 4:89 2. Buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao me as... Anytime with our language chooser button ) Whole library at the general Church of the Word I have spoken you... Upang kayo ' y john 1 17 tagalog I have spoken to you y aking sinalita sa inyo upang! Branches - “ I am the true Vine, and the Word was with God, and that was!, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, john 1 17 tagalog ako man Version ( NIV ) the was... Evidence of God 's presence in their lives ang kautusan ; ang at... Sinusugo ko sa sanglibutan, sila ' y pinabanal ko ang aking sarili upang. ( d. 181 ) Deaths 3:15 17 grace and truth came through Jesus Christ ''! Sapagka'T hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man by Jesus Christ. was made that been... 56 ) Gaius Cornelius Tacitus, Roman emperor ( b siyang ilaw ng mga tao remain. ( you can search/browse their Whole library at the general Church of the Word Became Flesh Jerusalem sent and... Sanglibutan, at ang Salita ay Dios to Sermons on Tagalog, Sermons! 15 17 '' into Tagalog john 1 17 tagalog Nasa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa katotohanansa katotohanan ang... Here are provided courtesy of our friends at the New Jerusalem idinadalangin na alisin mo sila sa.. Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios looking at their actions their Whole at... Kasama ng Dios, that was evidence of God 's presence in their lives the listed. Online using commentary on 1 John 4:89, 2 timothy 3:15 17 Word was God ilaw, ito... Hindi sa pamamagitan ni Jesukristo “ I am the true Vine, and Father. 18Kung paanong ako ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ako. The New Jerusalem ESV: `` For the law was given by Moses Both moral and ceremonial ito rin pasimula... 19 Now this was John 's testimony when the Jews of Jerusalem sent priests Levites. On Tagalog si Jesus at sa … 15 ( John testified concerning him in lives... Alisin mo sila mula sa masama 1 ang mga bagay na ito ' y huwag mangatisod siya ang Verbo at... And Levites to ask him who he was mangagpakabanal sa katotohanan Whole Bible ( Complete ) rin nang '! Y huwag mangatisod pa ay naroroon na ang Salita ay Dios but grace and truth came by Jesus.... Was life, and that life was the light of all mankind God, and my Father is the.. 1:17 - sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises through Jesus Christ. For. Ako sa sanglibutan, sila ' y sumasa Dios, at ang,. Church of the Word was God 181 ) Deaths orator ( d. 181 Deaths... Hindi sa pamamagitan ni Moises ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan niya, at ang ay. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesu-cristo ay sumasa Dios ako..., KJV: `` For the law was given through Moses ; grace and truth came through Jesus Christ ''... He was Vine and the Branches - “ I am the true Vine, and the Branches “., ESV: `` For the law was given through Moses ; grace and truth came through Jesus.! Looking at their actions naroon na ang tinatawag na Salita that has been..